0
21:51:41 - 22.06.2024

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Ця Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту та загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також -«Власник Сайту»), з одного боку, та фізичною або юридичною особою Замовником, яка прийняла умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому та беззастережно (далі також – «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільній згадці «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

 

Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі та зв'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

 

а) Сайт Власника/ Сайт — інтернет-сайт, розміщені в домені Власника сайту та його піддоменах.

б) Угода — ця угода з усіма доповненнями та змінами.

в) Адміністрація/представник Сайту, Власника Сайту – особа уповноважена Власником сайту на дії, передбачені Угодою.

г) Відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з вмістом розміщеним на Сайті.

д) Користувач — дієздатна фізична особа, що приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та на користь представленої ним юридичної особи.

Будь-який відвідувач Сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму та стати Користувачем.

Сайт містить інформацію та матеріали про товари та послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві у разі укладання реального Договору. Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені уповноваженої її на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними наслідками.

Зокрема, при використанні Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину чи представника організації та/або спільноти без достатніх прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб у мережі Інтернет , а також вводити Користувачів, Сайту та його представників в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів чи об'єктів.

У разі виявлення порушення прав та/або інтересів у зв'язку з використанням Сайту, у тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом надсилання письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення та/або гіпертекстовим посиланням на сторінку, що містить сторінку матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Сайту.

 

Інтелектуальні права 

Всі об'єкти, доступні за допомогою Сайту, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту та інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, у тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, комп'ютерних програм і баз даних, що входять до складу Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загальної інформації, суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачеві за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Сайту/Власників Сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками тощо).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника у незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта у незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, які прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в Інтернеті (сайти третіх осіб). Вказані треті особи та їх контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти тощо). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

 

Повідомлення 

Власник Сайту/Адміністрація/Представник сайту та особи, представниками яких є Сайт, має право посилати Користувачеві на вказану ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв'язку з ним та осіб яких він репрезентує.

 

Заключні положення 

Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульовані цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не означає, що інші положення Угоди є недійсними або не застосовними.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту у разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення таких подібних порушень.

Усі суперечки за Угодою або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Сайту відповідно до чинного законодавства.

Ця УГОДА КОРИСТУВАЧА розроблена та діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних. 

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика є невід'ємною частиною Угоди користувача (далі — «Угода»), розміщеного та/або доступного в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших укладених з Користувачем договорів або договорів, які можуть бути укладені з Користувачем.

Користуючись послугами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі - Політикою Конфіденційності), і за своєю волею та у своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт/Користувач не повинен надсилати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.

Політика конфіденційності діє стосовно всієї персональної інформації, яку Сайт може отримати про Клієнта/Користувача під час використання сайту, програм та продуктів сайту.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Сайт може використовувати персональні дані Клієнта/Користувача з метою:

 

ЗБИРАНА ІНФОРМАЦІЯ ( Персональна інформація)

 

Ми збираємо таку інформацію: 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Під час відвідування Вами Сайту адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адреса Вашого комп'ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім'я Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера та операційної системи, інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах, з якого Ви здійснили перехід на Сайт, сторінках Сайту, які Ви відвідуєте, дати та часу цих відвідувань, файлах, Cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Сайту та використовується при розробці пропозицій щодо його покращення та розвитку. Зв'язок між Вашою IP-адресою та Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це на це одержано згоду та/або вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

ОСОБИСТО НАДАНА ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

З метою укладання Договорів Користувач також може надати наступні персональні дані про себе або про організацію та її представників на користь якої він діє: ім'я, по батькові, прізвище, посада, телефонний номер, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер) , адресу реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку, та кореспондентський рахунок тощо). Зазначені відомості про організацію не належать до персональних даних.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 

Користувач зобов'язаний: 

Адміністрація/представник Сайту / Власник сайту зобов'язаний

 

Захист інформації, що збирається. 

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Адміністрація/представник Сайту / Власник сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди та без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, згідно з якою регулюються правила користування Сайтом. Зміни до Політики конфіденційності набирають чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті Виконавця та його піддоменах у мережі Інтернет.

 

Дана ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ розроблена та діє в рамках чинного Законодавства ЄС про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.